Online hulp

Om telefonisch via Teamviewer geholpen te kunnen worden, dien je op de volgende link te klikken en

vervolgens Uitvoeren te kiezen en bevestigend te antwoorden op eventuele vragen om toelating:

Teamviewer

Hiermee kan uw computer vanop afstand bediend worden. U dient het ID nummer en nadien het wachtwoord op te geven dat u in het linkervenster zult zien staan.

Als alternatief kan je Ammyy op je pc downloaden: zet het gewoon op je bureaublad (AA_v3) met als logo een rode A. Dit hoeft niet geïnstalleerd te worden, je ziet hier een ID-nummer en een wachtwoord (password) die je moet doorgeven als je hulp op afstand vraagt, je hoeft nadien te accepteren om de verbinding tot stand te brengen.

Ammyy v.3

Voorbehouden