Online hulp

Om telefonisch via Teamviewer geholpen te kunnen worden, dien je op de volgende link te klikken en vervolgens Uitvoeren te kiezen en bevestigend te antwoorden op eventuele vragen om toelating:

Teamviewer

Hiermee kan uw computer vanop afstand bediend worden. U dient het ID nummer en nadien het wachtwoord op te geven dat u in het linkervenster zult zien staan.

Voorbehouden